Hope In Action

Hope in Action är en Svensk organisation (ideell förening) med underavdelningar i Afrika. Föreningen är baserad på kristna värderingar. Vi är registrerade lokalt i de länder vi arbetar; och var enhet är självständig med egen styrelse. Genom denna modell, kan vi uppnå den enkelhet vi eftersträvar, där vägen mellan beslut och handling är så kort som möjligt.

Hope in Action uppmuntrar och stärker sina samarbetspartner genom ett långsiktigt engagemang. Vi erbjuder handfasta lösningar, baserade på en djupgående kunskap om de lokala förhållandena, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Genom affärspartnerskap ser vi till att hjulen för utveckling hålls rullande. Att utbilda i affärskunskap och att utveckla ekonomiska och sociala nätverk är nyckelelement i skapandet av en bättre framtid för fattiga och marginaliserade grupper. Vi stannar kvar efter andra lämnat krisscenen.

Babykläder från Klädbytardagen kommer att packas i startpaket som delas ut till kvinnor som föder barn på sjukhuset i Kongo Kinshasa. Dessa startpaket skall ”locka” kvinnor att vilja föda barn på sjukhuset istället för på mer riskfyllda sätt i hemmen.

Ta gärna en titt på www.hopeinaction.se

Tänk på att:
När du loggar in skall du använda din E-postadress, och inte din signatur.

Logga in Skapa konto Glömt lösenord?